วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาการทำแชมพูในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะผลของมะกรูดมาทดลองทำแชมพูเท่านั้น กำหนดเวลาที่ใช้ในการศึกษาคือ ภาคเรียนที่ 2 /2552 โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น